Tag Archives: thi công decor

Thi công sản xuất Decor, Mô hình fomex, Cổng chào fomex

Vietvuevent đơn vị chuyên thiết kế, thi công, sản xuất Decor – Mô hình Fomex theo thiết kế – Cổng chào fomex. Các hạng mục trong checklist sự kiện đã được dự kiến sẵn sàn và thực hiện thiết kế thi công theo kế hoạch, ý tưởng! Việc thiết kế thi công sự kiện ra […]

093 1819 555